Blog

Fasáda - praskliny

Udržiavanie fasády vo vynikajúcom stave

Fasáda je vizitkou každej budovy a jej estetická stránka hrá dôležitú úlohu pri tvorbe celkového dojmu o budove. Preto je veľmi dôležité udržiavať fasádu vo vynikajúcom stave a pravidelne ju ošetrovať. V tomto článku sa pozrieme na  udržiavanie fasády vo vynikajúcom stave a aké ošetrenie by mala fasáda pravidelne dostať.

Fasádna ošetrenie: Ako udržiavať fasádu vo vynikajúcom stave

Tipy na fasádne ošetrenie: Ako udržiavať fasádu vo vynikajúcom stave

Vyčistenie fasády

Prvým krokom pri ošetrovaní fasády je jej vyčistenie. Fasádu treba čistiť minimálne raz ročne, aby sa odstránili nečistoty, prach a iné nečistoty, ktoré sa na nej hromadia. Na čistenie fasády je potrebné použiť vhodný čistiaci prostriedok, ktorý nezničí povrch fasády. Pri výbere čistiaceho prostriedku je dôležité zohľadniť materiál, z ktorého je fasáda vyrobená.

Oprava trhlín a poškodení

Ak sa na fasáde objavia trhliny, musia byť opravené čo najskôr, aby sa predišlo vniknutiu vlhkosti a vzniku škôd na budove. Pri oprave trhlín je dôležité použiť vhodný tmel alebo lepidlo, ktoré nevytvára napätie s fasádnym materiálom a dokáže sa prispôsobiť jeho rozťahovaniu a sťahovaniu.

Impregnácia fasády

Impregnácia fasády je dôležitým krokom pri ošetrovaní fasády, pretože ju chráni pred vniknutím vody a škodlivých látok. Impregnovanie  by sa malo robiť každé dva až tri roky, aby sa zabezpečila maximálna ochrana fasády. Pri impregnácii je dôležité použiť vhodný impregnačný prostriedok, ktorý sa dokáže prispôsobiť materiálu fasády.

Maľovanie fasády

Maľovanie fasády je odporúčané výrobcami medzi 10-14 rokom životnosti zatepľovacieho systému, v závislosti od stavu fasády. Fasádne maľovanie nie je len estetickou záležitosťou, ale aj spôsobom, ako chrániť fasádu pred vonkajšími vplyvmi. Pri maľovaní fasády je dôležité použiť kvalitnú fasádnu farbu, ktorá sa dokáže prispôsobiť materiálu fasády a poskytnúť jej maximálnu ochranu.

Pravidelná kontrola

Okrem vyčistenia, opravy trhlín, impregnácie a maľovania fasády je dôležité aj pravidelne kontrolovať jej stav. Pri kontrole fasády by sa malo venovať pozornosť najmä prípadným poškodeniam, ktoré by mohli viesť k vzniku problémov s vlhkosťou, ale aj k estetickému poškodeniu fasády. Pri kontrole by sa malo tiež zistiť, či nie sú potrebné ďalšie ošetrenia fasády, ako napríklad oprava omietok, záplaty trhlín alebo náhrada chýbajúcich tehál.

Kontrola fasád

Okrem týchto krokov je dôležité tiež dodržiavať niektoré základné zásady, ktoré pomôžu udržať fasádu vo vynikajúcom stave. Patrí sem napríklad pravidelné vetranie budovy, ktoré zabraňuje vzniku vlhkosti v interiéri a tým aj na fasáde. Dôležité je tiež nezabúdať na pravidelné čistenie dažďovej kanalizácie, aby sa zabránilo vzniku stagnujúcej vody na fasáde.

V súčasnosti existuje množstvo rôznych produktov a technológií, ktoré pomáhajú udržiavať fasádu vo vynikajúcom stave. Ide napríklad o rôzne druhy omietok, ktoré majú vynikajúce vlastnosti z hľadiska tepelnej izolácie alebo hydrofóbne impregnácie, ktoré zabraňujú vniknutiu vody a iných škodlivých látok do fasády. Ďalšie moderné riešenia zahŕňajú aj špeciálne farby, ktoré majú antibakteriálne alebo antistatické vlastnosti, ktoré zabraňujú tvorbe plesní a iných nečistôt na fasáde.

Záver

Ošetrovanie fasády je dôležitou súčasťou údržby každej budovy. Fasáda je vizitkou každej budovy a jej estetická stránka hrá veľkú úlohu pri tvorbe celkového dojmu o budove. Preto je veľmi dôležité udržiavať fasádu vo vynikajúcom stave a pravidelne ju ošetrovať. Medzi základné kroky pri ošetrovaní fasády patria vyčistenie fasády, oprava trhlín a poškodení, impregnácia fasády, maľovanie fasády a pravidelná kontrola. Dodržiavanie týchto základných krokov a zvolenie moderných riešení a produktov môže výrazne prispieť k udržaniu fasády vo vynikajúcom stave.

Pri výbere produktov a technológií na ošetrovanie fasády by ste mali venovať pozornosť nielen ich funkčným vlastnostiam, ale aj ich estetickej stránke a použiteľnosti s architektúrou budovy. V súčasnosti sa v rámci trendov v dizajne fasád uplatňujú rôzne druhy materiálov a technológií, ktoré výrazne prispievajú k estetickému zlepšeniu fasády a zároveň poskytujú vynikajúce funkčné vlastnosti.

Medzi moderné riešenia na ošetrovanie fasády patrí napríklad použitie tepelnoizolačných omietok, ktoré pomáhajú udržiavať teplo v interiéri a zároveň zabraňujú tvorbe kondenzátu na fasáde. Ďalšie možnosti zahŕňajú použitie špeciálnych farieb s antibakteriálnymi alebo antistatickými vlastnosťami, ktoré zabraňujú tvorbe nečistôt a plesní na fasáde.

 

 

English Magyar