Blog

Sanácia fasád

Sanácia fasád

Fasáda budovy je doslova „tvárou“ každej budovy a dôležitú úlohu v jej estetickom dojme. Okrem toho má fasáda významný vplyv na energetickú účinnosť budovy, čo môže mať vplyv, v konečnom dôsledku, na náklady spojené s kúrením a chladením. V prípade, že je fasáda poškodená, môže to mať negatívny vplyv na kvalitu vnútorného prostredia a celkovú hodnotu nehnuteľnosti. Je dôležité mať fasády v dôstojnom stave a preto sú k dispozícii naši vyškolení pracovníci, ktorí Vám radi pomôžu a poradia.  Sanácia fasád je dôležitá. V tomto článku si o nej povieme viac.

Fasáda

Posúdenie

Pri sanácii fasády je veľmi dôležité posúdiť stav fasády a rozhodnúť sa, či je nutné opraviť poškodenia alebo vymeniť celú fasádu. Faktory, ktoré môžu spôsobiť poškodenie fasády, zahŕňajú poveternostné vplyvy, znečistenie alebo použitie nevhodných materiálov.

Tepelná izolácia

Jedným z najbežnejších spôsobov sanácie fasády je výmena alebo oprava tepelnej izolácie. Tepelná izolácia môže byť nanesená na vonkajšiu stranu fasády, čím sa zlepší energetická efektívnosť budovy a znížia sa náklady na kúrenie a chladenie. Výmena tepelnej izolácie môže byť tiež výhodná z estetického hľadiska, keďže môže byť použitý nový materiál, ktorý zlepšuje celkový vzhľad fasády.

Sanácia fasády inak

Ďalším spôsobom sanácie fasády je oprava alebo výmena vonkajšej vrstvy fasády. Fasáda môže byť zhotovená z rôznych materiálov, ako sú omietka, drevo alebo kov, tvoriac vonkajšiu vrstvu. Ak je vonkajšia vrstva fasády poškodená, môže to byť spôsobené poveternostnými vplyvmi alebo použitím nevhodného materiálu. V takom prípade je nevyhnutné opraviť alebo vymeniť vonkajšiu vrstvu fasády.

Použité materiály

Pri sanácii fasády je tiež dôležité zvážiť použitie nových materiálov. Nové materiály môžu zlepšiť energetickú efektívnosť budovy a zlepšiť celkový vzhľad fasády. Napríklad, ak je vonkajšia vrstva fasády vyrobená z nevhodného materiálu, ako sú cementové omietky, môže sa nahradiť novými materiálmi, ako sú špeciálne zmesi omietok, ktoré sú odolnejšie voči poveternostným vplyvom a zlepšujú izolačné vlastnosti fasády.

Poškodená fasáda = problémy v interiéri

Sanácia fasády má tiež vplyv na kvalitu vnútorného prostredia budovy. Ak sa fasáda poškodí, môže sa stať, že vlhkosť prenikne do vnútorných priestorov, čo môže spôsobiť rast plesní a húb. Sanácia fasády môže teda zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia tým, že eliminuje prenikanie vlhkosti a zabraňuje vzniku plesní a húb.

Záver

V niektorých prípadoch môže byť sanácia fasády aj zákonnou požiadavkou. Napríklad, ak budova patrí medzi pamiatkové objekty, môže sa vyžadovať sanácia fasády na zachovanie historického charakteru budovy.

V závere je teda možné konštatovať, že sanácia fasády má dôležitý vplyv na energetickú efektívnosť, estetiku a kvalitu vnútorného prostredia budovy. Zlepšením týchto faktorov sa zvyšuje aj celková hodnota nehnuteľnosti. Sanácia fasád by preto mala byť neoddeliteľnou súčasťou údržby každej budovy.

English Magyar