Blog

Fasáda - oprava

Najčastejšie chyby pri oprave fasád a ako im predchádzať

Fasády sú nevyhnutnou súčasťou každej budovy, ktorá zabezpečuje ochranu pred vonkajšími vplyvmi a zároveň prispieva k estetickej hodnote. Preto je dôležité udržiavať ich v dobrom stave a pravidelne opravovať. Avšak, pri oprave fasád sa môžu vyskytnúť rôzne chyby, ktoré môžu ovplyvniť nielen vzhľad fasády, ale aj jej životnosť a funkčnosť. V tomto článku si preto povieme niečo na tému : Najčastejšie chyby pri oprave fasád a ako im predchádzať.

Najčastejšie chyby pri oprave fasád a ako ich predchádzať.

Nedostatočná príprava povrchu

Jednou z najväčších chýb, ktoré sa pri oprave fasád robia, je nedostatočná príprava povrchu. Ak nie je povrch dôkladne očistený od nánosov, ako sú napríklad stará farba, prach alebo nečistoty, nová farba sa nemusí prijať rovnomerne a môže sa odlupovať. Preto je dôležité, aby sa povrch dôkladne očistil a zbavil sa všetkých nečistôt.

Použitie nesprávnych materiálov

Pri oprave fasády je dôležité používať kvalitné materiály, ktoré sú určené na tento účel. Nekvalitné materiály môžu spôsobiť, že farba sa odlupuje, povrch sa deformuje alebo farba sa rozplynie. Je preto dôležité používať len overené materiály a nástroje, ktoré sú vhodné na prácu s fasádami.

Nesprávna technika nanášania farby

Ak sa farba nanáša nesprávnou technikou, môže sa stáť, že farba sa rovnomerne nevyrovná a na povrchu sa vytvoria nerovnosti. Tento problém môže byť spôsobený aj nedostatočným množstvom nanášanej farby. Preto je dôležité, aby bola farba nanášaná rovnomerne a v dostatočnom množstve.

Ilustračný obrázok

Ignorovanie poškodení

Niektoré poškodenia na fasáde môžu byť viditeľné len zblízka, ale ich ignorovanie môže viesť k ďalším a väčším problémom. Poškodenia, ako sú napríklad trhliny, musia byť opravené, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu fasády. Preto je dôležité pozorne skontrolovať celú fasádu a opraviť všetky poškodenia.

Nerešpektovanie vlhkostných podmienok

Pri oprave fasády je dôležité mať na pamäti vlhkostné podmienky. Farby a materiály by nemali byť nanášané na vlhký povrch, pretože môžu spôsobiť odlupovanie a deformácie. Okrem toho, ak sa na vlhký povrch nanáša farba, môžu sa na ňom vytvoriť nežiaduce plesne a riasy. Preto je dôležité vyčkať, kým sa povrch úplne vysuší.

Nepoužívanie penetrácie

Penetrácia slúži na pripravenie povrchu pred nanášaním farby a zabraňuje jej odlupovaniu. Mnohí ľudia však tento krok vynechávajú, čo môže mať za následok, že sa farba odlupuje a deformuje. Preto by sa malo penetrovanie použiť vždy, keď sa opravuje fasáda.

Nesprávne vyberanie farby

Farba fasády by mala byť vybraná tak, aby bola odolná proti vonkajším vplyvom, ako sú napríklad slnečné lúče, dažďová voda, vietor alebo znečistenie. Nekvalitná farba môže rýchlo stratiť svoju farbu a môže sa odlupovať. Preto by sa malo vybrať kvalitné farby, ktoré sú určené na vonkajšie použitie.

Záver

Ako sme spomenuli, oprava fasád je dôležitá pre udržanie dobrého stavu budovy. Ak sa však neberú do úvahy najčastejšie chyby, môže sa stať, že oprava bude neúčinná a fasáda bude potrebovať novú opravu skôr, ako by sa očakávalo. Preto je dôležité, aby sa pri oprave fasád dodržiavali určité postupy a aby sa používali kvalitné materiály. Ak sa chcete vyhnúť problémom s opravou fasády, obráťte sa na našich odborníkov, ktorí vám poradia s najlepším spôsobom, ako opraviť fasádu vášho domu a predchádzať najčastejším chybám. Stačí nám napísať skrz kontaktný formulár na našej stránke www.famus.sk.

English Magyar